درباره ما

درباره ما

سایتhdtabligh.ir ،سایت تبلیغات اینترنتی می‌باشد که درواقع بانک اطلاعات مشاغل نام دارد.که بازدید در روز بین ١٠٠٠٠تا١٥٠٠٠بازدید کننده دارد. مادراین سایت اطلاعات اصناف مختلف را ثبت کرده که نهایتا بعد ازیک هفته بااسم مجموعه و بعد سه یا چهار هفته با پسوند و پیشوند مربوط به مجموعتون داخل صفحه اول گوگل نمایش داده میشود که آگهی‌های این سایت ازیک ستاره تاهشت ستاره میباشد